Podmínka

1.

Osobní údaje budou zpracovávány dle zákona                     č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závod bude probíhat v souladu s novým evropským nařízením GDPR.

Podmínka

2.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout a vyhodnotit případné nesrovnalosti účastníků vzniklé při průběhu závodu.

Podmínka

4.

Každý účastník závodu si nese vlastní zodpovědnost za případné vzniklé škody jemu, i jím způsobené třetím osobám.

Podmínka

6.

V případě nekonání se závodu z organizačních nebo jiných závažných důvodů bude účastníkům startovné vráceno.