O závodu

Odkud CHallenge RAce STrong? Již z názvu těchto tří slov je patrný název města, ve kterém se koná druhý závod tohoto typu. Jde o extremně fyzicky a psychicky náročný běh, ve kterém účastník čelí několika výzvám ve formě silových, pohybově všestranných a mentálních stanovišť. Jedná se o závod ve městě Chrast, které se svým okolím umožňuje být rodištěm nestandartní výzvy. Hlavní myšlenka není závodit mezi sebou, ale čelit sobě samému v zátěžové situaci.

Ohlédnutí za závodem 2017

Pozitivní reakce nás "nakoply" k vytvoření druhého ročníku výzvy, který bude v podobném duchu jako pilotní první ročník. V loňském roce čelili účastníci trase o délce 8,5 km, během které překonávali dvanáct stanovišť. Předkrm někteří ochutnali, letos Vás čeká hlavní chod!

Stanoviště

Můžete se těšit a připravovat například na šplh po laně (velice tradiční disciplína), překážkovou dráhu, lanovou překážku, výběh do vrchu a ne jedno silové stanoviště jako například přemisťování břemene. O mentální dovednost bude v průběhu trasy také postaráno. Informace o všech stanovištích poskytovat podrobně nebudeme, aby se nikdo z účastníků nemohl připravit na všechny stanoviště dokonale. To by zkazilo celkového ducha závodu v překonání sebe samotného! A ještě jedna maličkost. Pocit sucha na těle a oblečení rozhodně zažívat nebudete :)

Den závodu

Koná se na stadionu Chrast 22. září 2018. Prezence se koná od 8:30 do 9:30 hod. Poté proběhne zahájení závodu. Předpokládaný start prvního účastníka v 10:00 hod. a závěrečné vyhlášení v 16:00 hod.

Účastník

Závodu se může účastnit dovršením věku 18 let. Účastnit se je možné ve věkové kategorii 15 - 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Minimální věková hranice je 15 let.

Startovní balíček

Obsahuje startovné, občerstvení během závodu, hlavní jídlo, nápoj, teplou sprchu. Jako bonus tričko Challenge Race Strong (pouze při registraci do 31.srpna). Účastník získává balíček registrací a zaplacením na účet. Cena startovního balíčku je 550,- Kč.

Registrace

Zájemce vyplní registrační formulář. Poté mu bude zaslán potvrzující email s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem, který musí vepsat při převodu. Při registraci do 31. srpna 2018 zajistíme tričko, které je obsaženo ve startovním balíčku.

Město Chrast

V čele se starostkou Martinou Lacmanovou umožnilo pořádání této akce. Podílelo se finančním příspěvkem, organizační pomocí a na zajištění zázemí pro chod závodu.

Sponzoři 2018

Autoprodej RADEK ČERNÝ s.r.o., CRAWLER Chrast, SIFOS s.r.o., NUTREND, Lékárna Alphega Chrast, RYCHTÁŘ, AG FOODS, Hartmann, Bonno

Sponzoři 2017

Renata Kašparová - www.fitkolobeh.cz, SIFOS s.r.o., Lékárna Chrast, Smíšené zboží Vlasta, Coop Chrast, SLUNAP s.r.o., Počítačová ambulance - Chrast, Prodejna/atelier - gregorfoto.

Podmínky závodu

S níže uvedenými podmínkami účastník souhlasí a potvrzuje je zaplacením startovního balíčku. Následně je svým písemným podpisem potvrdí v den konání závodu.
Podmínka

1.

Osobní údaje budou zpracovávány dle zákona                     č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závod bude probíhat v souladu s novým evropským nařízením GDPR.

Podmínka

2.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout a vyhodnotit případné nesrovnalosti účastníků vzniklé při průběhu závodu.

Podmínka

3.

Celý závod probíhá na vlastní nebezpečí účastníka.

Podmínka

4.

Každý účastník závodu si nese vlastní zodpovědnost za případné vzniklé škody jemu, i jím způsobené třetím osobám.

Podmínka

5.

Účastník nemá nárok na vrácení startovného, které po registraci uhradí.

Podmínka

6.

V případě nekonání se závodu z organizačních nebo jiných závažných důvodů bude účastníkům startovné vráceno.

Kontakt

Pavel Štůla          Václav Divoš

775 992 793                  734 724 658

email: info@challenge-race-strong.cz