Hlavní myšlenkou není závodit mezi sebou, ale čelit sobě samému v zátěžové situaci.

Odkud CHallenge RAce STrong? Již z názvu těchto tří slov je patrný název města, ve kterém se koná třetí závod tohoto typu. Jde o extremně fyzicky a psychicky náročný běh, ve kterém účastník čelí několika výzvám ve formě silových, pohybově všestranných a mentálních stanovišť. Jedná se o závod ve městě Chrast, které se svým okolím umožňuje být rodištěm nestandartní výzvy.

Ohlédnutí za závodem 2018

Mrkni na fotky v záložce galerie. Ohlasy naleznete na facebookové stránce Challenge Race Strong.

Stanoviště

8 stanovišť, 9km běhu, síla, mentální dovednost a hlavně tvoje vůle.

Den závodu

5. října 2019 na stadionu Chrast proběhne od 8:30 do 9:30 hod. prezence. Předpokládaný start prvního účastníka je v 10:00 hod., závěrečné vyhlášení v 16:00 hod.

Účastník

Závodu se může účastnit dovršením věku 18 let. Účastnit se je možné ve věkové kategorii 15 - 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Minimální věková hranice je 15 let.

Startovní balíček

Obsahuje startovné, občerstvení během závodu, hlavní jídlo, nápoj, teplou sprchu. Jako bonus tričko Challenge Race Strong (pouze při registraci do 10. září). Účastník získává balíček registrací a zaplacením na účet. Cena startovního balíčku je 550,- Kč.

Registrace

Zájemce vyplní registrační formulář. Poté mu bude zaslán potvrzující email s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem, který musí vepsat při převodu. Při registraci do 10. září 2019 zajistíme tričko, které je obsaženo ve startovním balíčku.

Sponzoři 2019

SIFOS s.r.o., VPS a.s., CRAWLER s.r.o., Tomas Sport Chrudim, Úsovsko Food a.s., Nutrend, Lékárna Alphega Chrast, Autoprodej Radek Černý s.r.o., Pizza La-Tina Chrast, Czech Football Marketing, Stavtrans s.r.o., Gregorfoto Chrast, Řeznictví Čejka, Město Pardubice

Sponzoři 2018

Autoprodej RADEK ČERNÝ s.r.o., CRAWLER Chrast, SIFOS s.r.o., NUTREND, Lékárna Alphega Chrast, RYCHTÁŘ, AG FOODS, Hartmann, Bonno

Sponzoři 2017

Renata Kašparová - www.fitkolobeh.cz, SIFOS s.r.o., Lékárna Chrast, Smíšené zboží Vlasta, Coop Chrast, SLUNAP s.r.o., Počítačová ambulance - Chrast, Prodejna/atelier - gregorfoto.

Město Chrast

V čele se starostou Vojtěchem Krňanským umožnilo pořádání této akce. Podílelo se finančním příspěvkem, organizační pomocí a na zajištění zázemí pro chod závodu.

Podmínky závodu

S níže uvedenými podmínkami účastník souhlasí a potvrzuje je zaplacením startovního balíčku. Následně je svým písemným podpisem potvrdí v den konání závodu.
Podmínka

1.

Osobní údaje budou zpracovávány dle zákona                     č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závod bude probíhat v souladu s novým evropským nařízením GDPR.

Podmínka

2.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout a vyhodnotit případné nesrovnalosti účastníků vzniklé při průběhu závodu.

Podmínka

3.

Celý závod probíhá na vlastní nebezpečí účastníka.

Podmínka

4.

Každý účastník závodu si nese vlastní zodpovědnost za případné vzniklé škody jemu, i jím způsobené třetím osobám.

Podmínka

5.

Účastník nemá nárok na vrácení startovného, které po registraci uhradí.

Podmínka

6.

V případě nekonání se závodu z organizačních nebo jiných závažných důvodů bude účastníkům startovné vráceno.

Kontakt

Challenge Race Strong z. s.

IČO: 08157987

Pavel Štůla          Václav Divoš

775 992 793                  734 724 658

email: info@challenge-race-strong.cz