Hlavní myšlenkou není závodit mezi sebou, ale čelit sobě samému v zátěžové situaci.

Odkud CHallenge RAce STrong? Již z názvu těchto tří slov je patrný název města, ve kterém se koná čtvrtý závod tohoto typu. Jde o extrémně fyzicky a psychicky náročný běh, ve kterém účastník čelí několika výzvám ve formě silových, pohybově všestranných a mentálních stanovišť. Jedná se o závod ve městě Chrast, které se svým okolím umožňuje být rodištěm nestandartní výzvy.

4. ročník - stanoviště a trať

4. ročník je právě v přípravě. Termín konání je 3. října 2020

Den závodu

3. října 2020 na stadionu Chrast proběhne od 8:30 do 9:30 hod. prezence. Předpokládaný start prvního účastníka je v 10:00 hod., závěrečné vyhlášení v 15:00 hod.

Ohlédnutí za závodem 2019

V sobotu 5. října 2019 se v Chrasti uskutečnil již 3. ročník běžeckého závodu s překážkami CHallenge RAce STrong. Jako každoročně se jednalo o velmi náročnou běžeckou trasu v délce 9, 4 km, která vedla z chrasteckého stadionu do malebného okolí místních lesů Podskaly, Chacholic a Skaly. Na trase čekalo na závodníky více než 20 fyzických a mentálních stanovišť, které museli v co nejkratším čase zdolat. Cílem závodu nebylo pouze soupeřit mezi závodníky navzájem, ale hlavně zkusit sám sebe překonat v zátěžové sitauci. I přes vytrvalý děšť a velmi chladné počasí vládla na závodě vynikající nálada a velmi rádi jsem jsme mezi sebou přivítali nováčky z nejrůznějších koutů České republiky. Na stupních vítězů s nejrychlejším časem se ovšem umístili i domácí běžci, z čehož máme velkou radost. V mužské kategorii obhájil zlato Stanislav Halouska z Boru u Skutče, druhé místo vyběhal Petr Žďárský z Podlažic a třetí příčku vybojoval Vlastimil Zárybnický z Chrasti. V ženské kategorii zvítězila s nejrychlejším časem Kristýna Sobotková z Hlinska , druhou příčku obsadila Lenka Machová ze Skutče a třetí místo si vybojovala Romana Sýkorová z Dašic. Upřímně ale gratulujeme všem závodníkům, kteří se s velkou odvahou postavili na start!
Celkem se letos registrovalo ke startu bezmála 60 závodníků, což je více než-li v loňském roce. Sklidili jsme mnoho pochval a několik účastníků srovnalo celý průběh s obdobnými prestižními závody na celostátní úrovni. Toto všechno nás motivuje k práci a těšíme se na další ročník.
Velký dík patří zejména všem obětavým dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při velmi náročné organizaci tohoto dne. Děkujeme také mnoha místním i přespolním firmám, kteří nás v letošním roce rádi podpořili, ať již finančně nebo věcnými dary. Velmi si toho vážíme. Díky nim jsme mohli pořídit hodnotné ceny, které sklidily značný obdiv a staly se tak další motivací pro závodníky. V neposlední řadě děkujeme za výbornou podporu a spolupráci s Městem Chrast.
Více informací a fotek na http://www.challenge-race-strong.cz/.

Účastník

Závodu se může účastnit dovršením věku 18 let. Účastnit se je možné ve věkové kategorii 15 - 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Minimální věková hranice je 15 let.

Startovní balíček

Obsahuje startovné, občerstvení během závodu, hlavní jídlo, nápoj, teplou sprchu. Jako bonus tričko Challenge Race Strong (pouze při registraci do 10. září). Účastník získává balíček registrací a zaplacením na účet. Cena startovního balíčku je 550,- Kč.

Registrace

Zájemce vyplní registrační formulář. Poté mu bude zaslán potvrzující email s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem, který musí vepsat při převodu. Při registraci do 10. září 2019 zajistíme tričko, které je obsaženo ve startovním balíčku.

Sponzoři 2019

SIFOS s.r.o., VPS a.s., CRAWLER s.r.o., INTERNET Tomáš KulichTomas Sport Chrudim, Úsovsko Food a.s., Nutrend, Lékárna Alphega Chrast, Autoprodej Radek Černý s.r.o., Pizza La-Tina Chrast, Czech Football Marketing, Stavtrans s.r.o., Gregorfoto Chrast, Řeznictví Čejka, Pardubický kraj

Sponzoři 2018

Autoprodej RADEK ČERNÝ s.r.o., CRAWLER Chrast, SIFOS s.r.o., NUTREND, Lékárna Alphega Chrast, RYCHTÁŘ, AG FOODS, Hartmann, Bonno

Sponzoři 2017

Renata Kašparová - www.fitkolobeh.cz, SIFOS s.r.o., Lékárna Chrast, Smíšené zboží Vlasta, Coop Chrast, SLUNAP s.r.o., Počítačová ambulance - Chrast, Prodejna/atelier - gregorfoto.

Město Chrast

V čele se starostou Vojtěchem Krňanským umožnilo pořádání této akce. Podílelo se finančním příspěvkem, organizační pomocí a na zajištění zázemí pro chod závodu.

Podmínky závodu

S níže uvedenými podmínkami účastník souhlasí a potvrzuje je zaplacením startovního balíčku. Následně je svým písemným podpisem potvrdí v den konání závodu.
Podmínka

1.

Osobní údaje budou zpracovávány dle zákona                     č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závod bude probíhat v souladu s novým evropským nařízením GDPR.

Podmínka

2.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout a vyhodnotit případné nesrovnalosti účastníků vzniklé při průběhu závodu.

Podmínka

3.

Celý závod probíhá na vlastní nebezpečí účastníka.

Podmínka

4.

Každý účastník závodu si nese vlastní zodpovědnost za případné vzniklé škody jemu, i jím způsobené třetím osobám.

Podmínka

5.

Účastník nemá nárok na vrácení startovného, které po registraci uhradí.

Podmínka

6.

V případě nekonání se závodu z organizačních nebo jiných závažných důvodů bude účastníkům startovné vráceno.

Kontakt

Challenge Race Strong z. s.

IČO: 08157987

Pavel Štůla          Václav Divoš

775 992 793                  734 724 658

email: info@challenge-race-strong.cz